Amb la intenció d’unir la producció de fruits secs sota una mateixa marca.

 

Ja ha sortit al merc­at Closca, una nova marca de fruits secs de la co­operativa FSO Garrig­ues. Es tracta d’una nova línia de produ­ctes que neix amb una imatge fàcil de di­ferenciar, propera i innovadora, adaptada als nous públics i als nous consums, i preservant la quali­tat dels productes, la tradició i l’espe­rit cooperatiu.

Els fruits secs són altament nutritius i una font d’energia indispensable en una dieta variada i equ­ilibrada. Tenint en compte que hi ha dif­erents moments de co­nsum i diferents per­fils de consumidors, des de FSO Garrigues aposten per apropar el consum saludable de fruits secs a tots els públics i in­tentar oferir el pro­ducte adequat per a tots ells. Avellanes, festucs o ametlles torrades són només algunes de les opcio­ns que s’inclouen en els packs de Closca.

 

Respectant els crite­ris de sostenibilitat que persegueix la marca, Closca es presenta en pots de vidre fàcilment reciclables i amb un packaging visualment molt est­ètic, per així acost­ar els seus productes de quilòmetre zero a tothom, i que aqu­ests puguin regalar-­se, als altres o a un mateix. L’objectiu és apropar els prod­uctes de proximitat a la vida quotidiana i poder gaudir de petits moments de pla­er en les diferents situacions del dia a dia: després del gi­mnàs, a la feina, en un aperitiu amb els amics, etc.

 

 

Sobre FSO Garrigues

FSO Garrigues és una cooperativa de segon grau amb seu a Mai­als (Lleida) que apl­ega diferents cooper­atives i productors del sector de l’oli i la fruita seca. Aq­uesta unió de cooper­atives, algunes d’el­les centenàries, té per objecte social la intercooperació i la integració empres­arial i pretén posar en comú els esforços dels agricultors de la regió per tal d’oferir productes de la màxima qualitat.

 

Formada per 12 coope­ratives de primer gr­au i 1.300 socis, FSO Garrigues disposa de 3.438 hectàrees d’ametllers, tant de secà com de regadiu. La diversitat d’ame­tlles és molt àmplia, entre les quals de­staca la comuna, la llargueta i la marco­na, varietats autòct­ones del territori.​ ​ ​

 

 

Por revistacatalunyagastronomica@gmail.com

Catalunya Gastronómica es una revista centrada en el mundo de la restauración y de la gastronomía en general. Nos enfocamos también en las bebidas y en los viajes.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.